Clean Energy for a Brighter Future.
Загальні відомості про компанію:

AEG являється швейцарською акціонерною компанією, аудованою згідно МСФЗ, зі штаб-квартирою в Цюріху в Швейцарії, діяльність якої зосереджена в Європі та Північній Америці.

AEG являється міжнародною компанією, яка займається фінансуванням та розвитком проектів вироблення енергії з відновлювальних джерел.

Основною метою AEG являється формування частки ринку шляхом придбання контрольного пакету акцій прибуткових компаній, і в той же час розвитку нових проектів у галузі альтернативної енергетики.

Сектори:

  • Біомаса
  • Енергія сонця
  • Поводження з відходами
  • Чисті технології