Clean Energy for a Brighter Future.
Місія: Діяльність AEG орієнтована на розробку та інвестування капіталу у проекти та технології використання відновлювальних джерел енергії з метою скорочення споживання викопних видів палива і зниження викидів вуглецевого газу.
Мета: Створення інвестиційної та акціонерної вартості шляхом отримання прибутку, обумовленої розвитком ринку, забезпечуючи тим самим стійке поліпшення екологічної ситуації, пов'язаної з поставками енергоресурсів, що сприяє підвищенню якості життя та забезпечує довгостроковий розвиток місцевих господарств на ринках, в яких ми активно ведемо свою діяльність.
Стратегія: AEG формує портфель проектів з відновлювальної енергетики шляхом придбання діючих активів, а також активів на пізній стадії розвитку, в якості окремого підприємства або спільно з кваліфікованими партнерами через створення спільного підприємства, які мають одинаку долю участі.